Diensten

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?
Bij RKA zijn we graag betrokken bij het hele proces. Architectenbureau RKA verzorgt voor particuliere en zakelijke opdrachtgevers het ontwerp, de bouwtechnische uitwerking en de organisatie van het bouwproject. In samenspraak met u, kijken we welke stappen nodig zijn om uw project te realiseren.

Vooronderzoek

Allereerst wordt informatie verzameld, zoals bestemmingsplanvoorschriften, de stedenbouwkundige situatie en eventueel  aanwezige bestaande bebouwing. Vervolgens wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Meerdere opties kunnen worden bekeken en vergeleken.
Resultaten worden weergegeven in massamodellen en schetsen, met bijbehorende vloeroppervlaktes en bouwvolumes.

Schetsontwerp

Uw wensen vormen de uitgangspunten voor het schetsontwerp. Deze worden samen met u besproken en in kaart gebracht. Aan de hand van uw programma van eisen wordt een eerste ontwerp gemaakt voor uw project, bestaande uit plattegrond- en geveltekeningen. Het plan wordt met u besproken en verder uitgewerkt tot een schetsplan. Het plan wordt in beeld gebracht met plattegronden, gevelaanzichten, 3d tekeningen of maquettes. Het plan kan dienen als vooroverleg bij de gemeente, en indien nodig worden voorgelegd aan de Welstandcommissie.

Bouwkundig tekenwerk

Het ontwerp van het schetsplan wordt in overleg verder uitgewerkt in technische tekeningen en constructieve plattegronden, zodat het voldoet aan de regelgeving van het bouwbesluit. Voor de benodigde berekeningen wordt een adviesbureau ingeschakeld. Ook wordt er gekeken naar installaties en energieprestaties.

Vergunningsaanvraag

Om uw ontwerp te realiseren worden de benodigde vergunningen aangevraagd. Er wordt gekeken welke procedures nodig zijn om uw plan te realiseren. Ruud Kouwenberg Architect kan voor u het complete vergunningstraject verzorgen.

Bouwbegeleiding

Ook tijdens de bouwfase kan Ruud Kouwenberg Architect voor u diverse diensten verzorgen. Van het verzorgen van de aanbesteding tot bouwbegeleiding en oplevering van het bouwwerk.

Visualisaties

Voor diverse presentatiedoeleinden vervaardigt RKA uw visualisaties. Bijvoorbeeld: verkooptekeningen, maquettes en 3d impressies.